An Comunn Gàidhealac

Mod News

Amendments to A220 & GSL224

 

Please note the amendments to competitions A220 and GSL224:

Comp A220 - Bha mi' n raoir san taigh-òsta:  VERSE 2:-  Line 6 should read:  "Deud mar chailc gheal gun stòr."

Competition A220 - Bha mi'n raoir san taigh-osta:  VERSE 2:-  Line 8:  the word 'sgothan' should become 'sgàthan'.

Competition GSL224 - Mas ann gam mhealladh:  VERSE 2:-  Line 2 should read:  “…an dèidh mar mheall thu mi leis na breugan.”

Published: 24th Jan 2012

« Back to Mod News List
Argyll and Bute Council

Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

RBS

Sponsor

BBC Alba

Royal Mail

Sponsor

Royal Mail

BBC Alba

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Bord na Gaelic

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise