An Comunn Gàidhealac

Toraidhean

 

 

 

Chaidh Mòd 2012 a chumail eadar an 12mh agus an 20mh den Dàmhair ann an Dun Omhain.  Gheibhear liosta de na farpaisich a bhuannaich gu h-iosal. 

 

Chì sibh na toraidhean le bhith bruthadh air an ceangal gu h-iosal.

Clioc air ainm an fharpais airson na toraidhean fhosgladh.

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2012/; airson an Dannsa Gàidhealach, brùth Highland Dancing 2012.pdf

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2011/

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2010/

http://www.acgmod.org/nationalmod/results-2009/

 

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council

Renfrewshire Council Mòd 2013 Supporter

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor